Nytt i B.M. Productions portefolio fra våren 2014. Vi forbereder presentasjon – og konsepter med ulike foredragsholdere. Følg med!