Nedenfor kan du lese om forutsetningene for å lage snø med våre snøkanoner.

Generelt for samtlige produkter:

  • En helt vanlig høytrykksspyler
  • En helt vanlig oljesmurt luftkompressor
  • En snøkanon
  • En dag eller natt med kuldegrader
  • Strøm og vann

Det kan produseres snø med det utstyret som står i brosjyrene, men for at du skal bli fornøyd, se våre anbefalinger.

For Snopro anbefaler vi:

  • Kärcher K5 Basic (ikke Premium) høytrykksspyler eller tilvarende.
  • Einhell oljekjølt luftkompressor 400l/min eller tilvarende.

Høytrykksspyleren bør levere minimum 400 liter i timen med arbeidstrykk mellom 85 og 280 kg/ cm² (mer vann = mer snø).
Luftkompressoren, oljekjølt, bør levere minimum 200 liter luft pr. minutt med arbeidstrykk mellom 3,5 og 6,5 bar (mer luft = finere snøkrystaller).
Snøkanon bør velges basert på ytelsen til høytrykksspyleren og luftkompressoren du har.

For SG6 og SG7 anbefaler vi :

  • Kärcher K7 Basic (ikke Premium) høytrykksspyler eller tilvarende.
  • Einhell oljekjølt luftkompressor 400l/min eller tilvarende.
  • Høytrykksspyler som leverer 600 liter i timen.

Vi benytter en oljekjølt luftkompressor (Einhell) fra Bilxtra til alle våre snøkanoner. Følg lenke.

Dersom du skal kjøpe høytrykksspyler og luftkompressor, tenk igjennom hvor mye snø du ønsker å produsere pr. dag. Kjøp høytrykksspyler/luftkompressor basert på den snøkanonen du velger.

Temperatur for å kunne produsere snø er avhengig av relativ fuktighet i luften, klikk på tabellen nedenfor. Med en relativ luftfuktighet på 10-15% kan du produsere snø ved -2°C. Ved høyere luftfuktighet kreves det lavere temperatur for snøproduksjon.

Tabell